از آنجاییکه این نرم افزار بر اساس تکنولوژی مبتنی بر رایانش ابری    استفاده از  جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی  مربوط به اینترنت می باشد پشتیبانی این محصول به بهترین وجه فقط توسط وب می تواند انجام گیرد. کنسول مدیریت مبتنی بر وب

  • بروزرسانی مبتنی بر وب
  • حفاظت درجه یک مبتنی بر وب
  • پشتیبانی مبتنی بر وب
  • آموزش وب مبنا به مدیران شبکه
  • از طريق سيستم مکانيزه پشتيباني و FAQ و سایت های مرتبط با بیت دیفندر
  • از طريق تلفن و با تماس با بخش پشتیبانی واحد رایانش ابری
  • از طريق مقالات ارائه شده (Knowledge Base) و وب سایت

Techsun Information & Communication

Bitdefender’s First Iranian Partner