از آنجاییکه این نرم افزار بر اساس تکنولوژی مبتنی بر رایانش ابری    استفاده از  جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی  مربوط به اینترنت می باشد پشتیبانی این محصول به بهترین وجه فقط توسط وب می تواند انجام گیرد

  • بروزرسانی مبتنی بر وب
  • حفاظت درجه یک مبتنی بر وب
  • پشتیبانی مبتنی بر وب
  • آموزش وب مبنا به مدیران شبکه
  • از طریق سیستم مکانیزه پشتیبانی و FAQ و سایت های مرتبط با بیت دیفندر
  • از طریق تلفن و با تماس با بخش پشتیبانی واحد رایانش ابری
  • از طریق مقالات ارائه شده (Knowledge Base) و وب سایت

 

۸۸۵۵۳۷۳۷

۸۸۷۷۰۲۹۰

fax : 88772393

چرا تکسان ؟

Techsun Information & Communication

Bitdefender’s First Iranian Partner years ago

and Now