گاز طبیعی سبزترین سوخت فسیلی

 مقایسه آلایندگی در مقایسه با بنزین 

 • سی و دو در صد کاهش گاز های گلخانه ایی
 • نود و نه در صد کاهش در تولید گاز اکسید سولفور
 • هفتاد در صد کاهش در تولید گاز های تولید شده اکسید نیتروژن
 • هفتاد در صد ریزگردهای کربنی معلق در هوا 

 هیدروژن سولفوره گازی بی‌رنگ و شدیداً سمی است که به آسانی در آب حل شده و دارای قابلیت اشتعال و انفجار  است. هیدروژن سولفوره تولید شده توسط ال ان جی یک درصد مقدار تولید شده توسط  بنزین می باشد

چرا ال ان جی ؟

  •  Energy Storage
  • Peek Shaving  of National gas pipeline grid
  •  Public Transportation
  • Mining ore transportation
  • Marine Applications
 • Virtual Pipeline

از آنجاییکه حجم ال ان جی ششصد برابر کمتر از گاز طبیعی  و دویست برابر کمتز از حجم سی ان جی می باشد  ال ان جی یکی از بهترین سوخت فسیلی به حساب می آید

 صنعت گازهای فوق سرد دانش بنیان است

بیشتر