با توجه به آمار منتشر شده توسط شرکت اینتل  تا سال بیست بیست میانگین ترافیک مورد استفاده هر فرد به یک و نیم گیگا بایت در روز میرسد در حالیکه میانگین ترافیک ویدیویی هر کاربر به حداقل ده برابر این حجم افزایش خواهد یافت بعلاوه با افزایش شبکه های اینترنت اشیا و همچنین اینترنت فایو جی حجم عظیمی از داده ها باید توسط مراکز دادها پردازش شوند

ایجاد سرورهای مجازی و مدیریت آنان و نگهداری حجم عظیم داده ها بدون کلود میسر نمی باشد مدیریت دریایی از دادها که اطلاعات مانند آب روان و جاری می باشند الگوی مهندسی و ارشیتکت این گونه از مراکز داده های هوشمند می باشد


با سونامی مواجه نشوید