Site Loader

این نرم افزار یکی از بزرگترین حملات سا یبری که در سال ۲۰۱۷ به سرعت منتشر شد و میلیون ها  رایانه را در سراسر جهان آلوده کرد هنوز صدر نشین خطرهای سایبری جهان می باشد

در حال حاضر گسترده ترین حملات سایبری و سرقتهایی که توسط نرم افزاهای استخراج ارزهای دیجیتال رخ می   می هد شیوع این بدافزار باعث شده است که رتبه ضریب نفوذ ویروس های گروگان گیری و باج گیری از رتبه یک سال گذشته به رتبه صد تنزل یابند

تجربیات گذشته نشان میدهد که با توجه به رشد قیمت ارزهای مجازی و در ضمن حال افزایش اداوات اینترنت اشییا توجه هکرها جهت کسب درآمدهای سریع و البته با منافع مالی بالا به این حوزه جلب شود بصورت ساده با گول زدن یکی از اداوات اینترنت اشیا مثلا روتور شبکه و یک بک دور به شبکه و یا رایانه وارد می شود نرم افزار استخراج جهت شناسایی کلید های ارزهای مجازی را نصب نمایند از زمان به بعد عملا اینترنت و برق مصرفی مربوط به آن برای آنان مجانی خواهد شد

Post Author: admin