Site Loader


بیت دیفندر اولین ابزار رمزگشایی سیستم های آلوده به ویروس گراندکرب جهان را در ماه فوریه ارایه نموده است. این ابزار رایگان می تواند در بازیابی اطلاعات رایانه قربانی راهگشا باشد. از آن زمان تا بحال و در ویرایش های جدید بدافزار که از تکنولوژی گروگانگیری وب مبنا و بعنوان سرویس استفاه می نمایند

 راهنمای استفاده از ابزار رمزگشایی گرند کرپ

Post Author: admin