امنیت

ابزار بازیابی اطلاعات رمزگذاری شده توسط گراند کرب

بیت دیفندر اولین ابزار رمزگشایی سیستم های آلوده به ویروس گراندکرب جهان را در ماه فوریه ارایه نموده است. این ابزار رایگان می تواند در بازیابی اطلاعات رایانه قربانی راهگشا باشد. از آن زمان تا بحال و در ویرایش های جدید بدافزار که از تکنولوژی گروگانگیری وب مبنا و بعنوان سرویس استفاه می نمایند  راهنمای […]