استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر رایانش ابری جهت کاهش هزینه های و افزایش بهره وری در استفاده بهینه هر چه بیشتر از منایع سخت افزاری موجود در درون سازمان مورد توجه مدیران قرار گرفته است
علاوه بر اینترنت تکنولوژی کلود مرتبط با تکنولوژی های زیر می باشد

 Virtualization
 Storage 
 Networking and Elastic IP management , routing and bridges , etc
 Authentication & Security
 Images and Image Mananagment
 Applications and Services , Servers and API

سرویس های زیر کابر و سازمان با استفاده از سرویس های زیر مبتنی بر کلود هزینه ها را کاهش و بهره وری سازمان را افزایش می دهد

 Platform as a Service (PaaS)
 Infrastructure as a Service ( IaaS)
 Software as a Service (SaaS)
Application as Software (AaaS)

  •  Infrastructure as a Service ( IaaS)

بطور کلی جندین نوع کلود وجود دارد

⦁ Public Clouds

شرکت های گوگل و مایکروسافت اقدام به ارایه سرویس های مبتنی بر کلود برای کاربران خانگی و شرکتها و سازمان های بزرگ و دانشگاه ها نموده اند.

Private Clouds

شبکه های مبتنی بر رایانش ابری جهت سازمان هایی که نمی خواهند داده های آنان در دیتا سنتر های دیگر نگهداری شوند. شرکت تکسان آماده گی خود را جهت مشاوره در امر پیاده سازی شبکه های مبتنی امن و خصوصی اعلام می دارد

⦁ Hybrid-Clouds

   شرکت مهندسی تکسان عصر نوین یکی از پیشگامان تکنولوژی های مبتنی بر رایانش ابری در ایران می باشد

بیشتر