اینترنت اشیا

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه مردم را به هم متصل می‌کند ولی با اینترنت اشیاء تمام اشیاء به هم متصل می‌شوند. و بصرت هوشمندانه به انسان کمک خواهند کر تا زندگی راحتری داشته باشد

سه نوع تکنولوژی اینترنت اشیا وجود دارد

 

در تمامی حوضه های مرتبط با این صنعت امنیت مهمترین بخش می باشد

Bitdefender •Reflective •Artificial •Intelligence •Network

ابزار اسکنر شبکه های کوچک