کشاورزی دقیق

 در دهه اخیر، صنعت کشاورزی در سطح جهانی، با توجه به فن آوری اطلاعات و ابزار دقیق  و هوشمند و مفهوم اینترنت اشیا وارد دوران جدیدی شده است ترکیب عوامل مختلف فن آوری های نوین، مفهوم کشاورزی دقیق، ظهور نموده است. چون بسیاری از این فناوری ها اصالتا در حوزه برق و کامپیوتر ابداع و توسعه یافته اند، همین امر موجبات ورود مهندسی برق و کامپیوتر به حوزه کشاورزی است. کشاورزی دقیق  به مفهوم مدیریت کشاورزی در مشاهده، اندازه گیری و پاسخ متناسب با تغییرات محیطی و شرایط خاک  حاکم بر گیاه است

 هدف از کشاورزی دقیق ایجاد یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای مدیریت مزرعه با هدف بهینه سازی بازده برداشت، کمینه نمودن مصرف نهاده ها از جمله آب و همچنین حفظ منابع است

اندازه گیری و کنترل رطوبت شاید مهمترین بخش کشاورزی دقیق می باشد که نه تنها باعٍث کاهش چشمگیر در مصرف آب شده بلکه افزایش محصول دهی می شود

 کشاورزی دقیق با ظهور GPS و سیستم های اطلاعات ماهواره ای بیشتر مورد توجه واقع شده است و به کشاورز امکان بررسی بسیاری از متغیرهای را در موقعیت جغرافیای مورد نظر می دهد. این اطلاعات سپس توسط فن آوری نرخ متغیر (VRT) از جمله دانه پاش، کود و سم پاش و مانند آن به منظور توزیع بهینه منابع استفاده می شود

پایش کامل وضعیت سلامت گیاه، پایش وضعیت مرتع پیش از کشت، محاسبات میزان مورد نیاز نهاده ها، محاسبات و پایش میزان محصول، مانیتورینگ سطح استرس گیاه، تخمین وضعیت عدم کشت، شاخص بندی وضعیت رشد گیاه، طبقه بندی گیاه، از جمله مهمترین مزایا و کاربردهای کشاورزی دقیق است.

در دسترس قرار دادن اطلاعات دقیق، بر خط و مربوط به یک محدوده کوچک جغرافیایی، دقیقا هدف سامانه   های کشاورزی دقیق است

تولید حسگر هوشنمد تشخیص رطوبت همسطح ریشه و دیتا لاگر  و نرم افزار های مرتبط با کشاورزی  دقیق از یک  سال قبل و با همکاری شرکت های دانش بنیان در دستور کار شرکت قرار گرفته است   

تکنولوژی جهانی مبتنی بر رایانش ابری و فن آوری دفتر کل توزیع شده با تولید و بکارگیری سنسورهای هوشمند ساخت داخل امکان جهش تولید در محصولات کشاورزی و خلق ثروت را میسر می سازد

رابطه مستقیم کشاورزی موفق با راندمان مصرف آب

Smart Soil Sensors Pillars of Precision Agriculture